Заходи з профілактики наркоманії: бесіди, тренінги, лекції, рольові ігри

Повсюдне поширення наркоманії набула загрозливих масштабів, а заходи, що вживаються в якості профілактики цього небезпечного для кожного явища, повинні бути спрямовані на всі верстви суспільства і являти собою комплекс різнопланових дій з високим ступенем результативності.

Заходи з профілактики наркоманії

Різного роду заходи, мета яких - профілактика наркоманії, повинні направлятися виявлення наявних провокаційних чинників і випадків пристрасті до наркотичних речовин, а також визначення причин схильності до наркоманії. Важливим також я є знаходження шляхів усунення можливостей і причин виникнення даної хвороби.

Основними напрямками заходів щодо профілактики наркоманії і алкоголізму є соціальні, педагогічні та медико-психологічні заходи, спрямовані на виявлення наявних проблем та можливість їх вирішення. Найбільш важливими на сьогоднішній день можна вважати проведення профілактичних заходів у школі, оскільки саме підлітки є категорією населення, найбільш схильних до чужого (часом негативного) впливу. Спільна роботу педагогів і батьків може забезпечити найбільшу результативність цих заходів.

Важливими слід вважати також заходи, що здійснюються за допомогою ЗМІ: можливість максимально широкого поширення даних про шкоду наркотичної залежності, масові опитування та інформація про можливості отримання анонімної допомоги, - все це може широко висвітлюватися за допомогою засобів масової інформації.

Найбільш дієвими такі заходи стануть в тому випадку, якщо інформація подається у найбільш просто сприймається і позитивному ракурсі, щоб не викликати реакції відторгнення. Це особливо важливо при роботі з підлітками, які в силу своїх вікових особливостей часто сприймають все нове негативно. Її смислове навантаження повинна подаватись в позитивному, життєствердному ключі - саме такий підхід дозволяє отримати результаті при роботі з людьми, які вже мають досвід вживання наркотичних препаратів.

Напрямки

Заходи з профілактики наркоманії: бесіди, тренінги, лекції, рольові ігриЗастосування декількох основних напрямків по розробці та впровадженню методів профілактичної роботи по поширенню наркоманії дозволяє максимально ефективно впливати на цільову аудиторію і отримувати відчутні результати у вигляді виявлення випадків прихильності наркотиків та надання медичної, соціальної та психологічної допомоги наркоманам.

До найбільш важливих треба віднести чотири головних напрямки такої роботи:

 • Проведення активної виховної та просвітницької роботи серед підлітків та молоді через її особливої сприйнятливості до залученню до наркотичних речовин. Така роботи повинна проводитися в школах і установах освіти, причому проведення її у вигляді опитувань, діалогів і правильно побудованих лекцій принесе значно більші плоди в порівнянні з примусовим відвідуванням лекційних занять з не надто цікаво побудованим планом роботи.
 • Санітарно-гігієнічне виховання населення засноване на інформуванні населення про шкоду наркотиків, їх негативний вплив на всі сфери життя, і проводяться такі заходи також у вигляді подання необхідної інформації. Здійснюватися це може з допомогою ЗМІ, телебачення і радіомовлення.
 • Громадська боротьба з поширенням і вживанням наркотиків. Тут важливим складовим чинником успіху стане особистий приклад та інформації і можливості отримання анонімної допомоги як медичного, так і психологічного характеру.
 • Адміністративно-законодавчі заходи застосовуються вже в разі явного порушення законів. І боязнь несення справедливого покарання за розповсюдження та вживання наркотиків також може послужить хорошу службу у справі профілактики поширення наркоманії.
Ці чотири головні напрями роботи з інформування населення, зокрема молоді, а також практичні роботи (діалоги, опитування та анкетування) дозволяють добитися головної мети профілактики - виявити наявність наявних проблем і попередити їх подальший розвиток.

Види профілактики

У проведеній роботі з населенням слід розрізняти декілька основних аспектів, які дозволяють правильно підібрати засоби по профілактиці і систематично впливати на всі верстви і категорії суспільства. Існує три ступеня впливу на цільові групи та населення в цілому.

Первинна

Основною метою первинної профілактики є попередження початку прилучення до наркотичних засобів.

Основними стратегіями у даному напрямі слід вважати:

 • соціальне вплив, який здійснюється при взаємодії з населенням;
 • психологічна допомога дозволяє вирішити виникаючі проблеми всередині особистості і при взаємодії з оточуючими, всередині колективу;
 • педагогічні методи, що забезпечують отримання результату шляхом проведення навчання і пізнавальних бесід.

не Можна переоцінити в цьому відношенні і допомогу ЗМІ у поширенні даних про негативний вплив всіх видів наркотичних препаратів на здоров'я та соціальну адаптацію людини. Допомога волонтерів, які також організовують і проводять просвітницьку роботу і допомагають знайти рішення тим, хто має певні проблеми і вже відчуває свою наркозалежність.

Вторинна

В цілі вторинної профілактики входить максимально раннє виявлення осіб, які вже мали досвід прилучення до наркотиків і можуть або вже отримали залежність від таких речовин. Також вторинна профілактика займається питаннями запобігання рецидивів і поверненням до наркотичних засобів.

При недостатності ж вторинної профілактики застосовується третинна.

Третинна

При виявленні наркотичної залежності застосовуються заходи по їх відновленню. Для цього здійснюється ряд медичних і соціально-психологічних заходів, спрямованих на усунення такої патологічної тяги до наркотиків.

На відео доповідь про сучасних методах і формах профілактики наркоманії:

Робота соціального педагога

Соціальний педагог, будучи одним з найбільш важливих ланок у профілактичній роботі в запобіганні поширенню наркоманії, виконує безліч різнопланових завдань і може в значній мірі допомогти людині, який або схильний до прояву наркотичної залежності, або вже її має.

Для одержання позитивного результату в процесі соціально-педагогічної профілактики наркоманії, педагог повинен максимально індивідуально підходити до даної проблеми, даючи підлітку можливість повністю висловитися, а правильну мораль підносити обережно і послідовно. При цьому акцент на профілактичні заходи може робитися і в урочні, і в позаурочні години.

До найбільш результативним методів роботи з підлітками за проведення профілактики наркоманії слід віднести наступні форми:

  1. Проведення бесіди, яка стане найбільш довірчої — саме такий підхід дасть максимальні результати і дозволить налагодити контакт. У процесі бесіди розкриваються головні негативні впливу наркотичних препаратів на соціальну адаптацію та вплив на здоров'я, а також наслідки для вживає наркотики і його оточення.
  2. Дискусія — залучення в бесіду підлітка дозволяє виявити наявність проблеми або можливе її появу. При правильно підібраному сценарії можна найбільшою мірою домогтися довірчого відносини і отримати максимум інформації, запропонувавши надання необхідної допомоги (медичної і психологічної).
  3. Лекції — даний метод дозволяє донести необхідні дані і в більшій мірі підвищити ступінь інтересу аудиторії до питання профілактики наркоманії. Матеріал, підносили у процесі лекції, повинен бути в найбільш зручній формі, щоб підліток міг сприйняти її і застосувати.
  4. Рольові ігри також дозволяють відтворити ситуації, коли виникла залежність від наркотичних препаратів може бути обіграна в процесі такої розваги. Наприклад, гра «Маріонетка» заснована на передачі відчуттів при управлінні людини іншими, а гра «Залежність-незалежність» в поєднанні з презентацією кадрів фільму про небезпеку наркотиків дозволяє відчути відчуття залежності і незалежності від наркотиків.

Діаграма ефективності проведення рольових ігор

Заходи з профілактики наркоманії: бесіди, тренінги, лекції, рольові ігри

 1. Психогімнастика — даний метод відноситься до невербальним методом впливу і дозволяє експресивно взаємодіяти в групі. З допомогою таких занять можна переживати певні емоції, проблеми в пристрасті до наркотиків у даному випадку виявляються за допомогою міміки, рухів, пантоміми.
 2. Тренінг поведінки — групові заняття дозволяють розвинути навички соціалізації, вміння спілкуватися в колективі. А можливість варіативності поведінки дозволяє розглянути різні наслідки певних видів поведінки.
 3. Методи опитування психолого-педагогічного дослідження дозволяють проводити анкетування серед підлітків, і такий метод вважається достатньо результативним при роботі з підлітками. Вони можуть здійснюватися в усній і письмовій формі.
 4. Інтерв'ю та анкетування. З допомогою цієї методики здійснюється специфічний вплив на людини чи групу людей. Завдяки анкетуванню можна виявити погляди людини на існуючу проблему, його ставлення до наркоманії в цілому.

Які ж результати можуть утворюватись при використанні перерахованих програм з профілактики наркоманії?

Очікувані результати

Заходи з профілактики наркоманії: бесіди, тренінги, лекції, рольові ігриМетоди, спрямовані на профілактику наркоманії, принесуть відчутні результати при комплексному їх застосуванні і націленості на результат. Завдяки всім методам впливу на населення, зокрема на підлітків і молодь, стає можливим проведення профілактичних заходів, які дозволяють запобігти виникненню патологічної залежності і тяги до наркотичних речовин, а також вирішити проблему при виникненні вираженої залежності.

Формування основ здорового способу життя, розвиток особистісного потенціалу та навчання навичкам соціального спілкування дозволяють більшою мірою зацікавити всі категорії населення у відсутності наркотичної залежності.

Схожі статті: